Zdravotnická zařízení - Dolany
gynekologie a porodnictví
lékárna
logopedie
pediatrie
stomatologie
všeobecné praktické lékařství