Zdravotnická zařízení - Jívová
pediatrie
všeobecné praktické lékařství