Zdravotnická zařízení - Štěpánov
lékárna
logopedie
pediatrie
stomatologie
všeobecné praktické lékařství