Zdravotnická zařízení - Žerotín
všeobecné praktické lékařství