tělovýchovné lékařství - okres Vsetín

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Olomouc

Tělovýchovné lékařství je klinickým oborem, jehož základním předmětem je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Tělovýchovné lékařství je oborem interdisciplinárním, protože podobně jako např. pracovní lékařství a rehabilitace, řeší diagnostické a terapeutické problémy z oblasti traumatologie, ortopedie, vnitřního lékařství atd. Tělovýchovné lékařství zjišťuje a posuzuje funkční a morfologické změny vyvolané zátěží, ordinovat vhodnou pohybovou aktivitu jako součást životního režimu, terapie a prevence. Ordinuje vhodnou pohybovou aktivitu jako součást životního režimu, terapie a prevence. Provádí výzkum v oblasti tělesné výchovy a sportu. Přispívat specializovanou péčí o vrcholové sportovce.

ReFit Clinic s.r.o.
Olomouc

Telefon: +420774761764

Adresa: U reálky 1076 / 4, Olomouc

více